Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

บ้านใหม่ ตามหลักฮวงจุ้ย

บ้านใหม่ ตามหลักฮวงจุ้ย

ซินแสแนะวิธีหนีความจน ดูฮวงจุ้ยก่อนซื้อบ้านใหม่

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 14 กุมภาพันธ์ 2547 17:35 น.


ผู้จัดการรายสัปดาห์ - ซินแสชื่อดังแนะวิธีหลีกหนี "ความจน"ด้วยการนำเคล็ดวิชา "ฮวงจุ้ย" มาใช้พิจารณาในการซื้อบ้านใหม่ ระบุปี 2547-2566 เป็นปีทองของคนเกิดปี
พ.ศ.2494-2508 ชี้มีสิทธิ์ "รวยเละ" ถ้าเลือก "ทำเล" บ้านตามตำรา

"ฮวงจุ้ย"คืออะไร!?

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ เป็นหลักวิชาว่าด้วยการพิจารณาทำเลหรือชัยภูมิที่ดีที่ นำโชคมาสู่ผู้ที่อยู่ ณ ทำเลที่ถูกต้องตามหลักที่กำหนดซึ่งมีความจะเกี่ยวข้อง กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฮวงจุ้ยถือเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อขนบประเพณีและศาสนาที่เรียนรู้และบันทึกสืบทอดมานับพันๆ ปี

จากวิทยานิพนธ์มนุษยวิทยามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของ ณัฐธิดา สุขมนัส เรื่อง"ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยในวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร"ได้แยกการวิธีการดูฮวงจุ้ย ออกเป็น 2 รูปแบบคือ ฮวงจุ้ยภายในอาคารและฮวงจุ้ยภายนอกอาคาร

ฮวงจุ้ยภายในอาคาร จะพิจารณาถึงอิทธิพลของพลังชี่(ลม)ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร โดยต้องดูอย่างละเอียดทุกเรื่อง ตั้งแต่ประตู หน้าต่าง คาน มุมเสา
บันได ห้องต่างๆ ตั้งแต่ ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ไปจนถึงการดูชะตาของเจ้าของบ้าน ดูลักษณะต่างๆ ดูแสง ทิศทาง การถ่ายเทอากาศ ตำแหน่ง
ดูละเอียดจนถึงการวางเตียง วางโต๊ะทำงาน โต๊ะอาหาร ฯลฯ

ส่วน ฮวงจุ้ย ภายนอกอาคาร จะดูจาก ชัยภูมิที่ตั้งรอบๆอาคาร ตำแหน่งที่ตั้งอาคาร รูปทรงอาคาร และสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมด

จะเห็นได้จากคนจีนที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจ ค้าขายจะต้องดูชัยภูมิในการตั้งร้านค้า การเลือกทำเลประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูเรื่องทรงอาคาร เพราะความเชื่อในทางฮวงจุ้ย อาคารเปรียบเหมือนภูเขาจึงมีผล มีอิทธิพลต่อผู้อยู่ในอาคารมีผลต่อการประกอบธุรกิจ

ส่วนรูปทรงอาคารสัมพันธ์กับธาตุทั้ง 5

ธาตุไฟ คือรูปอาคารเป็นปิระมิดหรือเป็นหยักหรือหลังคาแหลม

ธาตุดิน รูปอาคารเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ธาตุน้ำ รูปทรงไม่แน่นอนตามลักษณะของน้ำไหล

ธาตุไม้ รูปทรงลักษณะยาวสูง (เพศผู้) ถ้าแตกกิ่งก้านถือเป็น เพศเมีย ตึกสี่เหลี่ยมสูงตระหง่านถือเป็นธาตุไม้ด้วย

ธาตุทอง รูปทรงเป็นวงกลมหรือครึ่งวงกลม รูปทรงอาคารมีส่วน ส่งเสริมการค้าหรือธุรกิจซึ่งอาคารธาตุทองรูปทรงกลมหรือครึ่งวงกลม เป็นลักษณะรวม ดึงคนมารวมกัน
เหมาะที่จะเป็นห้องประชุม โรงภาพยนตร์ (อาคารหัวลำโพง) อาคารธาตุไฟ ที่มีทรงสามเหลี่ยมหรือยอดแหลมเหมาะกับอาชีพราชการ นักร้องนักแสดง งานศิลปะ
การค้าขายหุ้น กิจการ แปรรูปน้ำมัน เป็นต้น

ซินแสเผยเคล็ดวิชา

ขณะที่อาจารย์ กิตติพงษ์ ปังศรีวินิจ หนึ่งในซินแสชื่อดังของเมืองไทย เปิดเผยกับ"ผู้จัดการรายสัปดาห์"ถึงเคล็ดวิชา"ฮวงจุ้ย"ว่า วิชานี้นั้นมีระบบมาจากกฎของธรรมชาติ
เกี่ยวกับ ฟ้า ดิน และบุคคล หมายถึงบทบาทหรือ อิทธิพลของสภาพ แวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อบุคคล

"ฮวง แปลว่า ลม จุ้ย แปลว่า น้ำ ทั้งสองเป็นส่วนประกอบธรรมชาติ ซึ่งแบ่งเป็นอิม เอี๊ยง ( หรือ หยิน- หยาง ) อันเกิดจาก 5 ธาตุ มีบทบาทเกื้อหนุนกัน และหักล้างกัน "หลายคนคงสงสัยว่าทำไม!?วิธีการของวิชาฮวงจุ้ยจึงสามารถกำหนดชะตากรรมได้อาจารย์กิตติพงษ์ อธิบายว่า โดยธรรมชาติแล้ว ผู้แข็งแรง จะผลักดัน ผู้อ่อนแอกว่า
ผู้ฉลาด จะผลักดัน ผู้ด้อยฉลาด ผู้มีบารมี จะผลักดัน ผู้ด้อยบารมี และ ฟ้าดินจะผลักดันสรรพสิ่งบนโลก ดังนั้นปรมาจารย์ในอดีตจึงได้รวบรวมอิทธิพลของฟ้าดินเป็นวิชาฮวงจุ้ยโดยใช้องค์ประกอบหลักคือ ชัยภูมิ ทิศทาง ฤดูกาล และดวงชะตา เป็นตัวหลักในการพิจารณา

แนะซื้อบ้านรับโชค 2547

แม้จะเข้าสู่ยุคดิจิตอลแต่เคล็ดวิชาตามศาสตร์"ฮวงจุ้ย"ยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคนในยุคนี้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการซื้อบ้านในสังคมเมือง "บ้านจัดสรร"และ"คอนโดมิเนียม"จึงเป็นทางเอันดับต้นๆที่คนกลุ่มนี้จะเลือกเป็น"บ้าน"ในอนาคต

การพึ่งพิงศาสตร์ฮวงจุ้ยจึงถือเป็นหนทางสร้าง"กำลังใจ"ที่ดีอีกทางหนึ่ง

อาจารย์กิตติพงษ์ กล่าวว่าคำถามที่บรรดา"ซินแส"ถูกถามบ่อยๆจากคนทั่วไปคือ"ซื้อบ้านอย่างไรถึงจะมีโชคลาภ" ซึ่งในศาสตร์"ฮวงจุ้ย"ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าใครหาจุดโชคลาภพบและรู้วิธีกระตุ้นจุดโชคลาภก็จะส่งผลดีในเรื่องภาวะเงินทองของเจ้าของบ้านได้

วิธีการหาโชคลาภตามหลักวิชาฮวงจุ้ย ซินแสส่วนใหญ่จะพิจารณาจากตำแหน่งของชัยภูมิทั้ง 4 ด้านเข้าโดยกำหนดให้"สัตว์มงคล"ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ
เป็นตัวแทนคือ เสือ (แทนความหมายของบารมี) หมายถึงถึงทิศตะวันตก มังกร(แทนความหมายของอำนาจ) หมายถึงทิศตะวันออก หงส์(แทนความหมายของโชคลาภ)
หมายถึงทิศใต้ และเต่า(แทนความหมายความมั่นคง)หมายถึง ทิศเหนือ

"ตำแหน่ง หงส์ จึงถือเป็นทิศ ที่ดีที่สุดในตำรา ฮวงจุ้ยโบราณ ชาวจีนสมัยก่อนจึงนิยมสร้างบ้านหันไปทางทิศใต้เสมอ ตำแหน่งหงส์ ตามหลักชัยภูมิจะอยู่บริเวณ เพราะหน้าบ้านถือเป็นจุดผ่านของพลังชี่ที่จะไหลเข้าสู่บ้าน ชี่ หรือโชคลาภจะดีหรือไม่ดีนั้น ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะบริเวณหน้าบ้าน ถ้าหน้าบ้านใครมีลักษณะที่ไม่ดี
โชคลาภก็ไม่ไหลเข้าบ้าน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอับโชค"เขาระบุ

สำหรับคนที่ต้องการซื้อบ้านในช่วงปี 2547 ถึงปี 2566 ให้เลือกบ้านที่หันหน้าไปทางทิศอิสาน(ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)เพราะตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นตามหลักโหราศาสตร์จีนแล้วเชื่อกันว่าไปจะมีดาวโชค 9 ดวงจะหมุนเวียนมาบรรจบกันที่ทิศอิสานซึ่งผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2497 - 2508 ถ้าเลือกซื้อบ้านที่หันไปทิศอิสานจะได้รับโชคลาภอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามหากผู้ที่ซื้อบ้านแล้วและหน้าบ้านไม่ได้หันไปตามทิศทางของดาวโชคก็สามารถจะแก้ไขด้วยการให้คนในบ้านนำ"ดวงชะตา"มาตรวจสอบเพื่อหาธาตุ
ที่ตกฟากเพื่อปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น

รู้อย่างไรว่า"ฮวงจุ้ย"จะดีหรือเสีย

อาจารย์กิตติพงษ์ ได้อธิบายถึง ลักษณะของบ้านที่เข้าข่าย"เสีย"ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยว่า สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องดูถนนที่ตัดผ่านหน้าบ้านก่อนว่าเป็น "ถนนวิ่งหนีจาก"
หรือไม่ (หน้าบ้านตั้งอยู่ บริเวณ ทางโค้ง) เพราะบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ จะมีกระแสชี่ที่ไหลอยู่บริเวณนั้น จะวิ่งหนีออกไปจากนั้นจะพิจารณาดูลักษณะแวดล้อมหรือสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบ้าน เช่น บ้านที่มีหน้าบ้านอุดตัน เช่น มีอาคารสูงอยู่ตรงข้าม มีเสาไฟฟ้าแรงสูง มีต้นไม้ใหญ่ขวางทางเข้าบ้าน ทำให้พลังชี่ไหลเข้าไม่สะดวก เป็นการปิดบังโชคลาภ

ถนนหน้าบ้านเป็นรูปคันเบ็ด หรือเป็นลักษณะ หักมุมเข้าสู่บ้าน ในตำราระบุเอาไว้ว่า โชคลาภจะวิบัติ ทรัพย์สมบัติ ไม่เหลือ ลักษณะถนนแบบนี้ จะส่งผลให้พลังชี่ไหล
เวียนไม่สะดวก เพราะมี ลักษณะที่หักมุมมาก เกินไป และที่สำคัญ ถนนจะพุ่งเข้าสู่บ้าน เหมือนตะขอเกี่ยวเบ็ด บ้านเลยไม่ต่างไปจาก ปลาที่ติดเบ็ดที่ต้องรอวันตายอย่างเดียว และถ้าหน้าบ้านใดมีสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็น กองขยะ น้ำเน่าเสีย โรงงาน โรงชำแหละสัตว์ ฟาร์มสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ดูแลความสะอาดให้ดีพอ ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว
จะทำให้พลังชี่ไหลหนีไปหมด

ส่วคนที่มีหน้าบ้านลักษณะทึบตัน บ้านที่ก่อกำแพงทึบ แถมประตูรั้วบ้านยังมีลักษณะ ทึบ เวลาอยู่นอกบ้าน มองเข้าไปไม่เห็นตัวบ้านเห็นแต่กำแพง ทึบทั้งสี่ด้าน เหมือนกำแพงคุก หน้าบ้านที่ดีควรมีลักษณะโล่ง เพื่อเปิดรับพลังเข้าบ้านได้อย่างเต็มที่

อาจารย์กิตติพงษ อธิบายต่อว่า การสร้างบ้านหรือการซื้อบ้านใหม่ควรจะดูและสอบถามถึงที่มาก่อนว่าที่ดินหรือโครงการเป็นสุสานเก่าหรือไม่เพราะ เป็นสถานที่ประกอบพิธีศพ จะมีพลังแห่งการเศร้าโศกหลงเหลืออยู่ เป็นวัดและโบสถ์ จะมีพลังของโลกแห่งวิญญาณ คือพลังหยิน และอาจะมีการปรากฏของวิญญาณ(ผี)ได้ โรงพยาบาลเก่า จะเป็นที่กักเก็บความถีของพลังแห่งการเจ็บป่วยและความตายได้ เป็นโรงฆ่าสัตว์ จะเป็นที่กักเก็บความตื่นตระหนก ความสิ้นหวังและความตาย

"หน้าบ้านเป็นวัด ศาลเจ้า สุสาน ในตำราบอกว่า พลังอินชี่ (พลังนิ่งตาย) ที่แผ่ออกมาจากสถานที่ดังกล่าว จะเป็นตัวสกัดชี่ที่ดีไม่ให้ไหลเข้าบ้าน ทางแก้ไขคือการใช้กระจกเว้า
หมายถึง การดูดซับในสิ่งที่เป็นมงคล หากสิ่งตรงข้ามนั้นเป็นสิ่งดีเราจะได้ภาพหรือวิสัยทัศน์ที่ดีไปด้วย"เขาระบุ

นอกจากนี้วิชาฮวงจุ้ยจะไม่แนะนำให้รีบสร้างบ้านหรือตึกบนพื้นที่ที่เคยถูกไฟไหม้มาก่อน เพราะพลัง "ชี่"ในที่ดินผืนนั้นได้ถูกเผาไฟทำลายไปแล้ว ควรจะฟื้นฟูที่แปลงนั้น
โดยการนำหน้าดินออกเสีย แล้วนำดินที่ที่อุดมสมบูรณ์เข้ามาแทนที่นั้น

รายการบล็อกของฉัน

ป้ายกำกับ

20 ไอเดียแต่งบ้านราคาประหยัด (1) 5 เคล็ดตรวจสอบแบบก่อนซื้อบ้าน (1) 5 ป ของคอนโดแต่งเสร็จ (2) 6 ไอเดียกว้างในบ้านแคบ (1) 7 ลักษณะบ้านอยู่แล้วจน (1) 8 องค์ประกอบ เพื่อเนรมิตบ้านให้น่าอยู่ (1) 9 วิธีแห่งการรักษาความปลอดภัย "ป้องกันขโมยขึ้นบ้าน" (1) กฏหมายว่าด้วยรั้วบ้าน (1) กระจกวอลเปเปอร์ ...ศิลปะที่คุณสร้างสรรค์ได้... (1) กระเบื้อง (1) กระสอบทราย (1) การกำจัดปลวกแบบประหยัดค่ะ (1) การจัดวางบ้านให้ถูกต้องเหมาะสม (1) การใช้น้ำ (1) การตกแต่งห้องนอน (1) การทาสีบ้านเสริมฮวงจุ้ย (2) การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม (1) การปลูกต้นไม้ตามทิศ (1) การเลือกซื้อบ้าน-คอนโดฯ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย (1) การเลือกพันธุ์ไม้ (1) กำจัด (1) เกร็ดควรรู้ก่อนทำห้องครัว (1) เกร็ดความรู้ (1) ของแต่งบ้านให้โชค (1) ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้าน (1) ข้อห้ามของเคหะศาสตร์ (1) ความเชื่อในการจัดฮวงจุ้ยบ้าน (1) เคล็ดไม่ลับ (1) เคล็ด(ไม่)ลับการตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น (1) เคล็ดลับ (1) เคล็ดลับการดูแลรักษาขวดแก้ว (1) เคล็ดเสริมดวงให้โชคดี (1) เคล็ดฮวงจุ้ย ที่พบได้ทั่วไป (1) โครงสร้าง (1) จัดตุ้ปลาเสริมฮวงจุ้ย (1) จัดสวนสวยด้วย หิน นานาชนิด (1) จัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน (1) จัดสวนหย่อมภายในบ้าน (1) จัดแสงสีให้สวนสวย (1) จัด ห้องนอน เพิ่มความเร่าร้อนให้ชีวิตรัก (1) ฉีกรูปแบบตกแต่งภายใน ด้วยกระเบื้องลายผ้าไทย (1) ใช้โทนสีธรรมชาติ แต่งห้องนั่งเล่นให้อบอุ่น (1) ซื้อบ้านมือสอง (1) ดอกไม้ (1) ต้นไม้กับความเชื่อ (1) ต้นไม้กับบ้าน เรื่องร้าย ๆ ก็มีเหมือนกัน (1) ต้นไม้ต้องห้าม (1) ต่อรองราคาได้ (1) เติมความสดชื่น (1) แต่งสวนในห้องน้ำ (1) แต่งห้องเด็กรับเปิดเทอม (1) แต่งห้องตามบุคลิก (1) ถมดิน (1) ทำสปาแบบง่ายๆ ที่บ้านคุณ (1) ทิศที่ดีในการปลุกต้นไม้ (1) เทคนิคซ่อมบ้าน..ที่แม่บ้านก็ทำได้ (1) เทคโนโลยี Smart Home เติมความอัจฉริยะให้บ้านยุคใหม่ (1) นกพิราบสัตว์เลี้ยงมหัศจรรย์ (1) นางฟ้าน้อยๆ บนสวรรค์ในบ้าน เปลี่ยนห้องให้สดใส ด้วยการเพนต์สี (1) บทความเรื่องต้นไม้ช่วยลดความร้อนในบ้าน (1) บัญญัติ10ประการการประหยัดน้ำ (1) บันไดเรือนไทยมีความเชื่อ (1) บ้าน (3) บ้านเดี่ยวแบบชั้นเดียว (1) บ้านที่ผีชอบอยู่ (2) บ้านมีความหมายต่อชีวิต (1) บ้านมือ2 (1) บ้านไม้ไผ่ (1) บ้านสวย : ห้องเล็ก (1) บ้านใหม่ ตามหลักฮวงจุ้ย (1) ใบชากำจัดกลิ่นในไมโครเวฟ (1) พรรณไม้ไทยมงคล (1) พลังงานแสงอาทิตย์ (1) ฟองน้ำ (1) มะละกอสำหรับตำส้มตำ ทำอย่างไรให้กรอบอร่อยไม่นิ่มเละ (1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (1) มาอ่านเรื่องบ้านมือ2สยองๆ (1) แมลง (1) ระดับดินที่เหมาะสม (1) รูปแบบการซื้อขายบ้านมือสอง (1) ฤดูใบไม้ร่วง (2) วันหยุด (2) วิทยาศาสตร์ (1) วิธีการกำจัดแมงสาบแบบบ้าน ๆ วิธีที่2(เน้นประหยัดและง่าย) (1) วิธีการย่างปลาดุกให้เก็บไว้ได้นานกรอบอร่อย (1) วิธีจัดห้องรับแขก ตามหลักฮวงจุ้ย (1) วิธีใช้คอมพิวเตอร์ไม่ให้กินไฟ (1) วิธีทำบ้านให้น่าอยู่ (1) วิธีป้องกันบ้านจากหัวขโมย 5 แบบ (1) วิธีเลือกกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ (1) วิธีไล่จิ้กจกตุ๊กแกในบ้าน (1) วิธีอยู่กับเพื่อนร่วมบ้าน ที่ไม่เป็นมิตร (1) สกูตเตอร์ (2) สดชื่น (1) สบู่ในห้องน้ำสาธารณะ...ใครว่าไม่สำคัญ (1) สปา (1) สร้างตึกสูง 57 ชั้น จบในเวลา 19 วัน (1) สวน กับดุลยภาพแห่งพลังชีวิต ฮวยจุ้ยกับทิศหน้า... (1) "สวน" กับดุลยภาพแห่งพลังชีวิต "ฮวยจุ้ย" กับทิศหน้าบ้าน (1) สะอาดบ้าน (1) สัตว์เลี้ยงมงคล (1) สารตะกั่ว (1) สาระน่ารู้ เรื่องจอดรถขวางประตูบ้าน (1) สิ่งมีชีวิตจะโผล่ขึ้นมาจากคอห่านส้วมได้อย่างไร (1) สิทธิของผู้ให้เช่าที่ควรรู้ (1) สี (1) สีของบ้าน ตามโฉลกและเลขวันเกิด (1) สีทาอาคาร (1) สีน้ำมัน - หญิงมีครรภ์ (1) หมู่บ้าน (1) หมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่บนกองขยะ. (1) หมู่บ้านร้างหลอนที่ใหญ่ที่สุด (1) หลักปัจจัยการพิจารณาทำเลปลูกบ้าน (1) หลักพื้นฐานของบ้านน่าอยู่ (1) หลังคาบ้าน (1) ห้องครัวสุขภาพดี (1) ห้องจัดเลี้ยง (1) ห้องน้ำ (1) ห้องน้ำที่ถูกหลักฮวงจุ้ย (1) "ห้องน้ำ" ห้ามอยู่กลางบ้าน (1) ห้องรับแขก (1) อยู่บ้านว่างๆลองมาปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (1) อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคสัตว์เลี้ยงสู่คน? (1) อากาศที่บริสุทธิ์ในบ้าน (1) อากาศเย็น (1) อาคาร (1) ฮวงจุ้ย บ้านยากจน (1) ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อการนอนหลับฝันดี (1) โฮมออฟฟิศ (1) Acaricide (1) Batsto (1) combed cotton (1) home (1) Housetop (1) Huaxi Village (1) lavatory (1) polyester (1) Refrigerator (1) self-cleaning (1) smilehomes (1) Tannic acid (1) toilet (1) UV Protection (1) WORKING with color (1) WORKING with color จิตวิทยาสีในการตกแต่ง (1)