Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สารตะกั่วในสีทาบ้านที่ขายใน 10 ประเทศกำลังพัฒนา

มูลนิธิบูรณะนิเวศได้เข้าร่วมโครงการทดสอบสีตกแต่งหรือสีทาอาคารที่ดำเนินการโดยองค์กร Toxics Link ประเทศอินเดียและ International POPs Elimination Network (IPEN) ซึ่งในช่วง พฤศจิกายน 2551 – กุมภาพันธ์ 2552 ได้ทำการเก็บตัวอย่างสีทาอาคารที่วางขายอยู่ใน 10 ประเทศ คือ ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ ไทย แทนซาเนีย แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย เซเนกัล เบรารุส เม็กซิโก บราซิล และอินเดีย โดยส่งไปวิเคราะห์ปริมาณสารตะกั่วที่ห้องปฏิบัติการในประเทศอินเดีย ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในส่วนของประเทศไทยซึ่งมีตัวอย่างสีพลาสติก 10 ตัวอย่าง และสีน้ำมัน 17 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างสีน้ำมัน 47% มีตะกั่วผสมอยู่เกิน 600 ppm (ค่ามาตรฐานปริมาณตะกั่วสูงสุดที่มีได้ในสีตกแต่งของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายเก่า)  ส่วนสีพลาสติกไม่พบตัวอย่างที่มีตะกั่วเกินกว่า 90 ppm (ค่ามาตรฐานปริมาณตะกั่วสูงสุดที่มีได้ในสีตกแต่งของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายใหม่)             ส่วนผลสรุปในภาพรวมทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งมีตัวอย่างสีทั้งหมด 317 ตัวอย่าง เป็นสีพลาสิก 78 ตัวอย่าง สีน้ำมัน 232 ตัวอย่าง และวานิช 7 ตัวอย่าง พบว่า 68.5 % ของตัวอย่างสีน้ำมันมีปริมาณตะกั่วมากกว่า 90 ppm และ 64.6 % มีตะกั่วสูงกว่า 600 ppm ส่วนสีพลาสิกพบว่ามีเพียง 10 % เท่านั้นที่มีตะกั่วมากกว่า 90 ppm


            การศึกษานี้ของ Toxic Links และ IPEN เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวระดับสากลในเรื่องการปกป้องประชาชนให้ปลอดภัยจากสารตะกั่วโดยเฉพาะเด็กและหญิงมีครรภ์ ซึ่งพบว่าแหล่งที่มาหลักของสารตะกั่วแหล่งหนึ่งคือแพร่กระจายจากสีทาอาคาร แม้จะมีการห้ามใช้หรือจำกัดการใช้สารตะกั่วในสีทาอาคารในหลายประเทศแล้ว แต่สำหรับประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้เม็ดสีที่มีสารตะกั่วอยู่ เนื่องจากหลายประเทศยังไม่ห้ามหรือจำกัดการใช้สารตะกั่วในสีทาอาคาร นอกจากนี้ความตระหนักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนต่อความปลอดภัยจากตะกั่วในสีทาอาคารยังอยู่ในระดับต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงมีความเคลื่อนไหวที่จะห้ามการใช้สารตะกั่วในสีทาอาคารในระดับสากล            สำหรับการดูแลในประเทศไทยพบว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับสีทาอาคารบางประเภทเอาไว้แล้ว โดยกำหนดเป็นมาตรฐานแบบสมัครใจ ตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น


            - มาตรฐาน มอก. 272-2549 Emulsion paint for general purposes ให้มีตะกั่วได้ไม่เกิน 0.01% โดยน้ำหนักของสารที่ไม่ระเหย (100 ppm)


            - มาตรฐาน มอก. 1406-2540 Flat enamel ให้มีตะกั่วได้ไม่เกิน 0.06% โดยน้ำหนักของสารที่ไม่ระเหย (600 ppm)


            - มาตรฐาน มอก. 1005-2548 Semi gloss enamel ให้มีตะกั่วได้ไม่เกิน 0.06% โดยน้ำหนักของสารที่ไม่ระเหย (600 ppm)


            เนื่องจากมาตรฐานข้างต้นเป็นมาตรฐานแบบสมัครใจนั่นหมายความว่าไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย ผู้ประกอบการรายใดจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดการใช้สารตะกั่วในสีทาอาคารและสีตกแต่ง ประเทศไทยต้องกำกับดูแลการใช้ให้เข้มงวดขึ้น เช่น การปรับมาตรฐานปริมาณตะกั่วที่ให้มีได้ในสีให้น้อยลง และควรประกาศเป็นมาตรฐานบังคับเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังควรมีกระบวนการหรือกลไกการตรวจสอบคุณภาพสีที่วางขายในท้องตลาดภายหลังจากที่ได้รับมาตรฐานไปแล้วอย่างต่อ เนื่อง หรือหากไม่บังคับมาตรฐานที่เข้มขึ้นก็ควรบังคับให้มีการติดฉลากที่ภาชนะบรรจุ เพื่อเปิดเผยปริมาณตะกั่วที่มีในสีทาบ้านนั้นๆ ให้ผู้บริโภคทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อ


 ผู้เขียน: วลัยพร มุขสุวรรณ
หน่วยงาน: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย


http://www.chemtrack.org

รายการบล็อกของฉัน

ป้ายกำกับ

20 ไอเดียแต่งบ้านราคาประหยัด (1) 5 เคล็ดตรวจสอบแบบก่อนซื้อบ้าน (1) 5 ป ของคอนโดแต่งเสร็จ (2) 6 ไอเดียกว้างในบ้านแคบ (1) 7 ลักษณะบ้านอยู่แล้วจน (1) 8 องค์ประกอบ เพื่อเนรมิตบ้านให้น่าอยู่ (1) 9 วิธีแห่งการรักษาความปลอดภัย "ป้องกันขโมยขึ้นบ้าน" (1) กฏหมายว่าด้วยรั้วบ้าน (1) กระจกวอลเปเปอร์ ...ศิลปะที่คุณสร้างสรรค์ได้... (1) กระเบื้อง (1) กระสอบทราย (1) การกำจัดปลวกแบบประหยัดค่ะ (1) การจัดวางบ้านให้ถูกต้องเหมาะสม (1) การใช้น้ำ (1) การตกแต่งห้องนอน (1) การทาสีบ้านเสริมฮวงจุ้ย (2) การบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายจัดสรรใหม (1) การปลูกต้นไม้ตามทิศ (1) การเลือกซื้อบ้าน-คอนโดฯ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย (1) การเลือกพันธุ์ไม้ (1) กำจัด (1) เกร็ดควรรู้ก่อนทำห้องครัว (1) เกร็ดความรู้ (1) ของแต่งบ้านให้โชค (1) ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้าน (1) ข้อห้ามของเคหะศาสตร์ (1) ความเชื่อในการจัดฮวงจุ้ยบ้าน (1) เคล็ดไม่ลับ (1) เคล็ด(ไม่)ลับการตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น (1) เคล็ดลับ (1) เคล็ดลับการดูแลรักษาขวดแก้ว (1) เคล็ดเสริมดวงให้โชคดี (1) เคล็ดฮวงจุ้ย ที่พบได้ทั่วไป (1) โครงสร้าง (1) จัดตุ้ปลาเสริมฮวงจุ้ย (1) จัดสวนสวยด้วย หิน นานาชนิด (1) จัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน (1) จัดสวนหย่อมภายในบ้าน (1) จัดแสงสีให้สวนสวย (1) จัด ห้องนอน เพิ่มความเร่าร้อนให้ชีวิตรัก (1) ฉีกรูปแบบตกแต่งภายใน ด้วยกระเบื้องลายผ้าไทย (1) ใช้โทนสีธรรมชาติ แต่งห้องนั่งเล่นให้อบอุ่น (1) ซื้อบ้านมือสอง (1) ดอกไม้ (1) ต้นไม้กับความเชื่อ (1) ต้นไม้กับบ้าน เรื่องร้าย ๆ ก็มีเหมือนกัน (1) ต้นไม้ต้องห้าม (1) ต่อรองราคาได้ (1) เติมความสดชื่น (1) แต่งสวนในห้องน้ำ (1) แต่งห้องเด็กรับเปิดเทอม (1) แต่งห้องตามบุคลิก (1) ถมดิน (1) ทำสปาแบบง่ายๆ ที่บ้านคุณ (1) ทิศที่ดีในการปลุกต้นไม้ (1) เทคนิคซ่อมบ้าน..ที่แม่บ้านก็ทำได้ (1) เทคโนโลยี Smart Home เติมความอัจฉริยะให้บ้านยุคใหม่ (1) นกพิราบสัตว์เลี้ยงมหัศจรรย์ (1) นางฟ้าน้อยๆ บนสวรรค์ในบ้าน เปลี่ยนห้องให้สดใส ด้วยการเพนต์สี (1) บทความเรื่องต้นไม้ช่วยลดความร้อนในบ้าน (1) บัญญัติ10ประการการประหยัดน้ำ (1) บันไดเรือนไทยมีความเชื่อ (1) บ้าน (3) บ้านเดี่ยวแบบชั้นเดียว (1) บ้านที่ผีชอบอยู่ (2) บ้านมีความหมายต่อชีวิต (1) บ้านมือ2 (1) บ้านไม้ไผ่ (1) บ้านสวย : ห้องเล็ก (1) บ้านใหม่ ตามหลักฮวงจุ้ย (1) ใบชากำจัดกลิ่นในไมโครเวฟ (1) พรรณไม้ไทยมงคล (1) พลังงานแสงอาทิตย์ (1) ฟองน้ำ (1) มะละกอสำหรับตำส้มตำ ทำอย่างไรให้กรอบอร่อยไม่นิ่มเละ (1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (1) มาอ่านเรื่องบ้านมือ2สยองๆ (1) แมลง (1) ระดับดินที่เหมาะสม (1) รูปแบบการซื้อขายบ้านมือสอง (1) ฤดูใบไม้ร่วง (2) วันหยุด (2) วิทยาศาสตร์ (1) วิธีการกำจัดแมงสาบแบบบ้าน ๆ วิธีที่2(เน้นประหยัดและง่าย) (1) วิธีการย่างปลาดุกให้เก็บไว้ได้นานกรอบอร่อย (1) วิธีจัดห้องรับแขก ตามหลักฮวงจุ้ย (1) วิธีใช้คอมพิวเตอร์ไม่ให้กินไฟ (1) วิธีทำบ้านให้น่าอยู่ (1) วิธีป้องกันบ้านจากหัวขโมย 5 แบบ (1) วิธีเลือกกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ (1) วิธีไล่จิ้กจกตุ๊กแกในบ้าน (1) วิธีอยู่กับเพื่อนร่วมบ้าน ที่ไม่เป็นมิตร (1) สกูตเตอร์ (2) สดชื่น (1) สบู่ในห้องน้ำสาธารณะ...ใครว่าไม่สำคัญ (1) สปา (1) สร้างตึกสูง 57 ชั้น จบในเวลา 19 วัน (1) สวน กับดุลยภาพแห่งพลังชีวิต ฮวยจุ้ยกับทิศหน้า... (1) "สวน" กับดุลยภาพแห่งพลังชีวิต "ฮวยจุ้ย" กับทิศหน้าบ้าน (1) สะอาดบ้าน (1) สัตว์เลี้ยงมงคล (1) สารตะกั่ว (1) สาระน่ารู้ เรื่องจอดรถขวางประตูบ้าน (1) สิ่งมีชีวิตจะโผล่ขึ้นมาจากคอห่านส้วมได้อย่างไร (1) สิทธิของผู้ให้เช่าที่ควรรู้ (1) สี (1) สีของบ้าน ตามโฉลกและเลขวันเกิด (1) สีทาอาคาร (1) สีน้ำมัน - หญิงมีครรภ์ (1) หมู่บ้าน (1) หมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่บนกองขยะ. (1) หมู่บ้านร้างหลอนที่ใหญ่ที่สุด (1) หลักปัจจัยการพิจารณาทำเลปลูกบ้าน (1) หลักพื้นฐานของบ้านน่าอยู่ (1) หลังคาบ้าน (1) ห้องครัวสุขภาพดี (1) ห้องจัดเลี้ยง (1) ห้องน้ำ (1) ห้องน้ำที่ถูกหลักฮวงจุ้ย (1) "ห้องน้ำ" ห้ามอยู่กลางบ้าน (1) ห้องรับแขก (1) อยู่บ้านว่างๆลองมาปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (1) อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคสัตว์เลี้ยงสู่คน? (1) อากาศที่บริสุทธิ์ในบ้าน (1) อากาศเย็น (1) อาคาร (1) ฮวงจุ้ย บ้านยากจน (1) ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อการนอนหลับฝันดี (1) โฮมออฟฟิศ (1) Acaricide (1) Batsto (1) combed cotton (1) home (1) Housetop (1) Huaxi Village (1) lavatory (1) polyester (1) Refrigerator (1) self-cleaning (1) smilehomes (1) Tannic acid (1) toilet (1) UV Protection (1) WORKING with color (1) WORKING with color จิตวิทยาสีในการตกแต่ง (1)